Chirurgia endoskopowa zatok przynosowych


/FESS/ mikrochirurgia ujść zatok pod kontrolą endoskopu,

mikrodebrider –shaver - specjalne koncówki tnacossace dają możliwość wykonania zabiegu w sposób minimalnie inwazyjny. film

Hydrodebrider - usuwa biofilm bakteryjny z powierzchni błony śluzowej zatok.-film

Turbinoplastyka małżowiny dolnej-film
Laryngologia dziecięcaNóż harmoniczny ,fala radiowa – pozwala na zabieg usunięcia migdałków podniebiennych i 3 migdałka z minimalna utrata krwi.

Gojenie jest szybsze a dolegliwości bólowe zdecydowanie mniejsze.

Tympanostomia to zabieg stosowany w niedosłuchu u dzieci,dreny wentylacyjne zakładamy pod kontrola mikroskopu na kilka miesięcy.
Chirurgia plastyczna nosa i uszu


Celem zabiegu plastycznego nosa jest przywrócenie twarzy odpowiednich proporcji i właściwej funkcji nosa.

Jednoczasowy zabieg przegrody nosa i nosa zewnętrznego daje najlepsze efekty estetyczne i funkcjonalne.
Leczenie chrapania i bezdechów sennych


Każdy pacjent cierpiący z powodu chrapania czy bezdechów sennych wymaga indywidualnego podejścia.

Zakres zabiegów jest poprzedzony dokładna diagnostyka, tylko takie podejście pozwala na osiągnięcie dobrych wyników.


Medtronic Medtronic